Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vegarbeid og vegmeldinger

Her vil du finne informasjon om stengte veger eller andre omfattende trafikkreguleringer for kommunale veger.  For riks og fylkesveger vises det til vegvesenets nettsider. Det bes om at drift og anleggspersonell blir tatt hensyn til både når små og store oppgaver utføres.

Vegmeldinger

Bassengvegen

Det blir utført en omfattende oppgradering av Bassengvegen, derfor er vegen stengts for trafikk. Tilkomst til eiendommer avklares med entreprenør. 

Gangveger i Østenforskogen/Briskebyen er åpnet som omkjøringsveg.

All kjøring skal foregå på gående og syklendes premisser.

Bruk nedre gangveg for utgående trafikk og øvre for inngående trafikk.

Blingsmovegen

Det blir anlagt en ny gang- og sykkel-veg fra krysset Vassfarvegen-Blingsmovegen til Friskussen barnehage. Vegen er åpen for trafikk.

Esso plassen

Store områder på Esso plassen blir brukt som lager-plass for arbeider med å skifte ut vann-ledninger i sentrum. Det vil i den forbindelse være endel anleggstrafikk til og fra plassen. 

Det bes om at all annen bruk av området begrenses til et minimum.

Planlagt vegarbeid

Her blir det lagt ut vedtatte planer om fremtidig vegarbeid for kommende år.

Trafikksituasjonen kan i tilegg bli påvirket ved rehabilitering av vann og avløpsnettet.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Ole Vidar Støvik

Tittel: Oppsynsmann

Telefon: 952 45 021

Kontaktperson: Marie Valdresbråten

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00