Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Du kan be om seksjonering eller reseksjonering ved å fylle ut et begjæringsskjema.

Hva får du?

Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner. Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk. Du får et matrikkelbrev. Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen. koordinatbestemte bruksrettsgrenser. satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig.

Krav til søker

Begjæringsskjemaet må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Seksjonering og tinglysning koster 3672 kroner. Ved behov for befaring vil prisen øke til 5770 kroner.

Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Ved fordeling av uteareal kommer oppmåling i tillegg.

Slik søker du

1. Fyll ut begjæringsskjema

Fyll ut begjæring for seksjonering i word eller fyll ut begjæring for seksjonering i pdf.

Veileder for utfylling av begjæringsskjema (PDF)

Reseksjoneringsregler (PDF)

2. Vedlegg til begjæringsskjema

Plantegninger og situasjonsplan skal alltid legges ved begjæringsskjema. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Se veiledere for mer utfyllende informasjon:

Veileder for utarbeidelse av plantegninger (PDF)

Veileder for innsendelse av situasjonsplan (PDF)

Veileder for hvilke tilfeller du skal legge ved fullmakt eller samtykke (PDF)

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse). Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum en eier.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du ber om en begjæring om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen).

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

3. Lever begjæringsskjemaet med vedlegg

Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer..

Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen

Begjæringen behandles normalt innen 3 uker, gitt at begjæringen er fullstendig. Matrikkelføring og tinglysing skjer etter at gebyr er betalt.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jan Børre Øien

Tittel: Oppmålingsleder

Telefon: 32 06 83 00