Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Salg, servering og skjenking

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha

  • serveringsbevilling
  • etablererprøven for serveringssted

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha

  • serveringsbevilling
  • skjenkebevilling

Søk om serveringsbevilling       Søk om skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Enkeltarrangement med alkoholservering

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangement. Vedtak om ambulerende bevilling er delegert til administrasjonen.og søknad må sendes to uker før arrangementet.

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap  (ambulerende)

Utvidet skjenkebevilling

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søk om utvidet skjenkebevilling

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikke må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1

Søk om salgsbevilling

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Pensum til etablererprøven

Boken "Kunnskapsprøven i etablererprøven" kan du bestille fra VINN Narvik.

Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

Kunnskapsprøver for bevilling

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.

Pensum

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

Åpningstider

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Buskerud