Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Husdyrgjødselspredning

Regler for spredning av husdyrgjødsel

  • Spredning på åpen åker skal så langt det er mulig skje innen 1. september, men kan foregå fram til 1. oktober
  • Husdyrgjødsel skal nedjordes straks og innan 18 timer etter spredning.
  • Det er totalforbud mot spredning på frossen og snødekt mark.
  • Det er også totalforbud mot spredning i perioden 1. november til 1. februar.
  • I perioden mellom 1. oktober og 1. november skal gjødsel nedmoldes.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Katrine Sannes

Tittel: Jord og skogbrukssjef

Telefon: 32 06 83 00