Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Nes kommunestyre har 12.04.2018 vedtatt at abonnenter tilknyttet offentlig vann og/eller avløpstjenester skal følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av kommuneforlaget på vegne av KS.

Standard abonnementsvilkår består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

  • De administrative tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
  • De administrative bestemmelsene kan finner her;
    Administrative bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.pdf
  • De tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse på VA-anlegg tilknyttet kommunens. Kan ikke distribueres elektronisk grunnet åndsverkloven, eksemplar til utlån finnes hos Nes folkebibliotek.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Guro Langslett Lilleslåtten

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jon Bolstad

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00