Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en ren kommunal skatt som kan legges på fast eiendom og kommer i tillegg til vanlig formues- og inntektsskatt på fast eiendom.

Nes kommune innførte eiendomsskatt i 1976. Kommunens inntekter som følge av eiendomsskatten kommer i hovedsak fra kraftanlegg.

Hjemmel
Lov eigedomsskatt til kommunane av 6.juni 1975.

Skattepliktige eiendommer
Eiendommer som kommunestyret gjør vedtak på i henhold til Eigedomsskattelovens § 3.

Unntak fra skatteplikten
Eiendommer som i henhold til loven er unntatt skatteplikt etter Eigedomsskattelovens §§ 5 og 7.

Skattesats
Den alminnelige skattesats er fastsatt ved kommunestyrevedtak og er mellom 2 og 7 ‰

Skattegrunnlag
Eiendomsskatten beregnes av et skattegrunnlag fastsatt ved takst av kommunens skattetakstnemnd.

Skattetakst
Alminnelig taksering av faste eiendommer for beregning av eiendomsskatt skjer hvert 10. år. Siste taksering er foretatt med virkning fra 2014.

Vedtekter for taksering
Som grunnlag for taksering av faste eiendommer i Nes kommune har kommunestyret fastsatt egne vedtekter som beskriver hvordan takseringsprosessen skal gjennomføres.

Retningslinjer for taksering
Taksten blir foretatt med utgangspunkt i sjablonmessige retningslinjer for taksering av boligeiendommer vedtatt av skattetakstutvalget.

Klage på takst/begjæring om overtakst
Innen 6  uker etter at skatteliste er utlagt til offentlig ettersyn kan skatteyter påklage taksten. Mottar skatteyter faktura på eigedomsskatten etter at klage er sendt, må denne betales selv om skatteyter kan få medhold i klagen. Rettelse av skattebeløp vil i så fall skje på neste termin.