Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fradeling og oppmåling

Behandling av fradelingssaker og oppmålingssaker. Tjenesten gjelder for kommunal behandling av saker etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven § 20-1 m. I tillegg behandles fradelingssaker etter jordloven, der denne kommer til anvendelse.

Oppmåling av

  • eksisterende eiendomsgrenser
  • påvisning av grensemerker
  • grenser i forbindelse med fradeling av ny eiendom
  • grensejustering. Se matrikkelforskriften §34

Nabovarsling

Ikke nødvendig hvis fradeling er i henhold til gjeldende reguleringsplan. Hvis reguleringsplanen ikke viser regulert tomtegrense, skal naboer vaarsles. I alle øvrige fradelingssaker skal naboer varsles.

Nabovarselskjema

Skjema 5154 og 5155 sendes til naboer/gjenboere. Hvis de vil signere på 5156, skal de få 5154 og 5155 før de signerer. De som ikke signerer direkte på 5156, skal få tilsendt 5154 og 5155 pr. post rekomandert. Posten skal kvittere på 5156. Skjema 5155 og 5156 skal ligge ved søknaden.

Skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf) 

Krav om sammenføyning (pdf) 

Krav til rekvisisjon

Matrikkelforskriften §23

Se også veiledning side 3 og 4 i rekvisisjonsskjema.

Vedlegg

  • situasjonskart i målestokk 1:500 evt. utsnitt fra reguleringsplan
  • Nabovarselsskjema 5155 og 5156 hvis nabovarsel er påkrevd

Situasjonsartet skriver du selv ut via Hallingkart`s kartbase, eller kontakt Servicetorget, tlf. 32 06 83 00

Velg karttype: Basiskart

Velg søk: Eiendom

Kartet skal ha målestokk 1:500, og  skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset".

Gå til kartløsning

Send søknad

Søknaden sendes til

Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Pris for tjenesten

Avgifter og gebyrer

Tinglysing                                                                                                 

All tinglysing skjer ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Postadresse
Kartverket, Tingslysingen
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss.

Besøksadresse
Kartverksveien 21
3511 Hønefoss

E-post tinglysning@kartverket.no

Hjemmeside http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/

Lover og retningslinjer

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Forvaltningsloven

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jan Børre Øien

Tittel: Oppmålingsleder

Telefon: 32 06 83 00