Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Veinavn og veiadresser. 

Det er en målsetning fra staten ved Kartverket at alle adresseverdige bygninger og steder skal få veiadresse. En veiadresse består av veinavn og husnummer. Kommunen vedtar veinavn og tildeler veiadresser. Andelen veiadresser i Nes er nå på ca. 96 %.

Så å si alle boliger har veiadresse i Nes. For hytter og stølsbuer gjenstår det noen områder som ikke er adressert:

  • LYSEREN.  Avventer navnesak hos Kartverket angående skrivemåten til stedsnavnet Lyseren / Lysern.
  • TRONDRUDMARKA. Avventer navnesak angående skrivemåten til stedsnavnet Bostjernlie / Båtstjernlie.
  • BUVASSTØLAN. Avventer navnesak angående skrivemåte til stedsnavnet Tolpinrud.
  • NATTEN og TVERRLIE. Flere nyere hytter mangler veiadresse. Stor utbygging og nye reguleringsplaner er på gang. Adressering pågår.
  • SØRE BUHOVD. Adressering pågår.

Søk i veiadresser:

Start www.kommunekart.com.

Skriv inn veinavn og husnummer i søkefeltet og trykk på Søk. Slå på kartlag adresse.

Link:

Norsk språkråd: Kommunen som adressemyndighet

Veinavnsaker

Nye veinavn for adressering vedtatt i områdene Einan, Natten og Tverrlie

Den 19.02.2019 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nye veinavn for adressering for 42 veiparseller i hytteområdene Einan, Natten og Tverrlie. Vedtaket gjelder hvilket navn de ulike veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn).

18-00109-70 Nye veinavn for adressering Einan, Natten og Tverrlie - vedtak 408689_2_1.pdf

18-00109-73 Vedtak , 19022019, Sak 6_19, Nye veinavn for adressering Einan, Natten og Tverrl 410501_1_1.pdf

Kart vei 1353 Einan.pdf

Kart veiene 1288 til 1293 hyttefelt K1 og K3.pdf

Kart veiene 1294 til 1296 Tverrlie 1.pdf

Kart veiene 1297 og 1298 Tverrlie 5.pdf

Kart veiene 1299 til 1303 Tverrlie 3 og skitunet.pdf

Kart veiene 1303-1306 og 1347 til 1352 Tverrlie 7.pdf

Kart veiene 1304-1305-1307-1308 Tverrlie 2.pdf

Kart veiene 1309-1310-1311 Tverrlie 2.pdf

Kart veiene 1313 til 1316 Natten syd for kulvert.pdf

Kart veiene 1317 til 1323 Natten nedre del.pdf

Navnevedtaket kan også sees hos servicetorget.

Valg av navn på veiparsellene etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 10.

Eventuell klage sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nes- bu.kommune.no innen 22.03.2019.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jan Børre Øien

Tittel: Oppmålingsleder

Telefon: 32 06 83 00