Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

SFO ved Nes barneskole

Målgruppe

  • SFO er et tilbud før og etter skoletid, samt på skolens fridag for 1.-4.klasse
  • SFO er også et tilbud for barn med spesielle behov i 1.-7. klasse.
  • SFO åpner kl. 7.30 og stenger kl.16.30 hver dag. SFO er gratis for 1.-4. klasse hver morgen fra kl. 7.30 - 8.30, men man må melde seg på for å bruke dette tilbudet.
  • Dagtilbudet på barnas fridager er fra kl. 7.30 - 16.30.

For de som ønsker, kan SFO benyttes fra 1. august etter avtale.

Når skolen starter vil den ordinære avtalen jmf søknadsskjemaet gjelde

Vedtekter

Vedtekter for SFO.pdf

Søk om SFO-plass 

Søknadsfristen for neste skoleår er den 1. mars.

SFO tar også imot søknader hele året, og oppholdstiden kan justeres etter behov dersom vi har ledig kapasitet. Det er også mulig å kjøpe ekstra ettermiddager og fridager etter behov. Dette gjelder både fast påmeldte barn og andre som har behov.

SFO innmelding eller endring

Oppsigelse av hel SFO-plass

NB! Dette skjema gjelder bare oppsigelse av hel plass. Endring (reduksjon) skal gjøres på SFO-søknadsskjema.

Pris for tjenesten

Fra 1. januar 2018 gjelder følgende satser for opphold i SFO ved Nes barneskole.

1 ettermiddag 450,-
1 ettermiddag + fridag 1305,-
2 ettermiddager 900,-
2 ettermiddager + fridag 1755,-
3 ettermiddager 1350,-
3 ettermiddager + fridag 2205,-
4 ettermiddager 1800,-
4 ettermiddager + fridag 2655,-
5 ettermiddager 2250,-
Kun fridag 855,-
   
Kjøp av (ekstra) dag 210,-
Kjøp av (ekstra) ettermiddag 115,-

Prisene gjelder pr. måned.

De to nederste prisene gjelder pr. gang/dag, altså kjøp av ekstra dag kr 210,- og kjøp av ettermiddag kr 115,-.

Dagsrytme på SFO

07.30 SFO åpner. Leik og spill, rolig aktivitet
08.25 Vi rydder og skolebarna går i klasserommene
08.30 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
10.30 Lunsj
11.00 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
13.30 Rydding
14.00 Mat
14.30 Frie aktiviteter
16.30 SFO stenger

Ferie og planleggingsdager

Nærmere info om ferie og planleggingsdager, se vedtektene

Infobrosjyre

Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2017/2018

SFO

Besøksadresse:

Beiavegen 4
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Gunn Randi Myro

Tittel: Daglig leder SFO

Telefon: 951 00 043/409 16 460

Kontaktperson: Oddvar Øen

Tittel: Rektor, Nes barneskole

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Hanne Brunborg

Tittel: Skolefaglig ansvarlig

Telefon: 32 06 83 06