Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rukkedalen friskole

Rukkedalen friskole omfatter 1.-7. klasse, og er 3-delt

Rukkedalen friskole

Skolen arbeider etter Læreplanen av 2006, og følger offentlige lover og regler.

Rundt skolen er det flott natur, som benyttes både sommer og vinter; bålplass, hoppbakke og skiterreng rett utenfor gjerdet og orienteringsområde ca. 1 km unna. For svømming og kroppsøving, leies svømmehall og idrettshall på Nes.

Priser

Skolepengene er fastsatt til 300 kr pr mnd, søskenmoderasjon 150 kr. (inkluderer melk og frukt) Alle som velger å gå på her, har også rett til gratis skyss,(etter kommunens regler), uansett hvor de bor hen i kommunen (Jfr. Privatskoleloven § 3-7.).

SFO

Skolen har SFO- ordning. Foreldrene betaler vanlig kommunal takst for SFO, og skolepengene er da inkludert i denne prisen.

Organisering

Styret er skolens øverste organ. Det består av 1 leder og 4 styremedlemmer. Rektor er sekretær. Dessuten møter 1 lærerrepresentant, 1 representant for Rukkedalen Vel og 1 representant fra kommunen. Styret fungerer også som FAU. Det blir avholdt et møte i måneden. Årsmøtet er i april. Klassekontakter velges hvert år med vara. 

Samarbeidspartnere

Skolen har samarbeid med Rukkedalen barnehage. Skolen legger også vekt på bruk av nærmiljøet, både i undervisning og i fritidsaktiviteter.

Rukkedalen friskole

Besøksadresse:

Haugaguto 35
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 87 44

Kontaktperson: Odrun Brusletten

Tittel: Rektor

Telefon: 32 06 87 44