Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Logopedtjenesten

Individuell hjelp og veiledning til mennesker som har språk- og talevansker,- barn, unge og eldre.

Nes kommune har for tiden ikke egen, ansatt logoped.

Behovet for tjenester fra logoped løses gjennom kjøp av tjenester fra eksterne logopeder.

Logopedtjenesten i Nes har som mål og gi individuell hjelp og veiledning til mennesker som har språk og talevansker,- barn, unge og eldre.

Arbeid i skole og barnehage er en vesentlig del av tjenesten.

Barn under skolepliktig alder som ikke går i barnehage, og voksne med språk og talevansker kan få tilbud om logopediske tjenester

Henvendelser og spørsmål kan rettes gjennom helsestasjonen, barnehage og skole.