Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget er søndag 8. september og mandag 9. september 2019.

Informasjon om listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Alle partier/grupper som stiller til valg må levere valgliste og vedlegg til listeforslag. Partiet/grupper som ikke er registrert i Partiregisteret må i tillegg levere liste med underskrifter tilsvarende 2 % av antall stemmeberettigede ved forrige kommunestyrevalg.

Det er Valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019.

Listeforslag med vedlegg.docx

Liste med underskrifter.docx

Frist for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 mandag 1. april 2019, jfr. Valgloven § 6-1, 1.ledd.
Fristen er absolutt. Listeforslag må være levert til kommunehuset innen fristen.

Disse har stemmerett

Stemmerett har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår (§2.1):

a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2019,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å kunne stemme ved valget i Nes må du være innført i manntallet for Nes.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2019.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført du kan avlegge stemme på valgdag. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført på valgda, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september.

Fra midten av juli t.o.m. valgdagen den 9. september 2019 ligger manntallet ute til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nes kommunehus.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:
Valgstyret i Nes kommune
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Her kan du stemme

Valgdagene

Nes kommunehus
Rukkedalsvegen 46

Søndag 8. september 
Mandag 9. september 

Valgstyret

Alle kommuner har et valgstyret valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Nes kommune sitt valgstyre for perioden 2015-2019 har 5 medlemmer:

Haraldset, Tore (Nes bygdeliste)
Brattested, Astrid (Nes bygdeliste)
Jorde, Gerd Kristin (Sp)
Storhaug, Endre Anton (H)
Larsen, Knut Jakob (Ap)

Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Nes
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Epost: postmottak@nes-bu.kommune.no
Tlf: 32 06.83.00