Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2015

I 2015 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdager er søndag 13. og mandag 14. september.

Valgdagen/åpningstider valglokalet

Valgdager og valglokalets åpningstider i Nes kommune

Søndag   13.09.15 kl 14.00 – 19.00
Mandag 14.09.15

kl 09.00 – 20.00

Slik stemmer du i valglokalet

Endre på stemmesedlene

Slik stemmer du i valglokalet

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september.

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall når det f.o.m. 20. juli 2015 t.o.m. valgdagen den 14. september 2015 ligger ute til offentlig ettersyn på;

Servicetorget, Nes kommunehus

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2015 skal du stå i tilflyttingskommunens manntall.  Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse
Nes valgstyre
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme på Servicetorget, Nes kommunehus i perioden mandag 10.august til og med fredag 11. september.

Åpningstider er mandag – fredag kl 08.30 – 15.00

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Du kan stemme bare en gang.

Har du fått valgkort, ta det med. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Husk å ta med legitimasjon! 

For mer informasjon om valget, se http://www.valg.no/ eller ta kontakt med oss.

Endring på stemmeseddel

Fylkestingsvalget

  • Du kan gi en eller flere kandidater en personstemme

Kommunestyrevalget

  • Du kan gi personstemme til kandidater på en liste
  • Du kan gi personstemme til inntil 5 kandidater fra andre lister.

Godkjente valglister

Stemmerett og manntall

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30.juni 2015.

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Du har stemmerett i Nes kommune dersom du har bostedsadresse her 30.juni 2015.

For velgere bosatt i utlandet gjelder: Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 14.september kl 21.00.

Valgstyre

Tor Magnussen (H) - leder

Kjell Ålien (AP) - nestleder

Wenche Marie Sæbø Ulsaker, (H)

Geir Olav Alu Brøto (BL)

Hildegunn Fossen Mikkelsplass (SP)

Valgresultat 2015

ENDELIGE RESULTAT - Representanter

Valgresultat for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyrevalg 2015

Oversikt over resultat - Kommunestyrevalget 2015 i Nes kommune.

Kommunestyret 2015.pdf

Valgresultat 2015

Valgte representanter og vararepresentanter.pdf

Fylkestingsvalg 2015

Se valgresultat fylkestinget på valgresultat.no

Valgresultat 2013

Valgresultat stortingsvalget 2013

Kommunal- og regionaldepartementet`s oversikt fra valget 2013

Valgresultat 2011

Kommunal- og regionaldepartementet`s oversikt

Resultatet for Nes i Buskerud kommunestyrevalget

Resultater for Nes i Buskerud  fylkestingsvalget