Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakslister og møteprotokoller

Eldre sakslister og møteprotokoller

Sakslister og møteprotokoller 2018

Sakslister og møteprotokoller 2017

Sakslister og møteprotokoller 2016

Sakslister og møteprotokoller 2015

Kommunestyret

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Kommunestyret 07.02.19

Møteinnkalling Kommunestyret 07.02.19.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 07.02.19.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Vedlegg sak 3.pdf

Referatsak 1.pdf

Referatsak 2.pdf

Referatsak 3.pdf

Referatsak 4.pdf

Referatsak 5.pdf

Referatsak 6.pdf

Referatsak 7.pdf

Referatsak 8.pdf

Referatsak 9.pdf

Referatsak 10.pdf

Referatsak 11.pdf

Referatsak 12.pdf

Referatsak 13.pdf

Referatsak 14.pdf

Referatsak 15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 07.02.19.pdf

Formannskapet

Formannskapet 21.02.19

Møteinnkalling Formannskapet 21.02.19.pdf

Vedlegg sak 1.pdf

Formannskapet 24.01.19

Møteinnkalling Formannskapet 24.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 24.01.19.pdf

Referat fra møte i Politiråd 24.01.19.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur

Oppvekst,- skole- og kultur 19.02.19

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02.19.pdf

Saksvedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02.19.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 19.02.19.pdf

Oppvekst,- skole- og kultur 22.01.19

Da det ikke er vedtakssaker til møtet i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.01.19 er det i samråd med utvalgsleder og administrasjon besluttet å avlyse møtet.

Helse og sosialutvalget

Helse og sosialutvalget 20.02.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 20.02.19.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 20.02.19.pdf

Helse og sosialutvalget 23.01.19

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 23.01.19.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 23.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 23.01.19.pdf

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg 19.02.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 3 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 4 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 5 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 6 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Vedlegg sak 7 Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 19.02.19.pdf

Teknisk utvalg 22.01.19

Møteinnkalling Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Referatsak Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 22.01.19.pdf

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget 20.02.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 20.02.19.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 20.02.19.pdf

Kommuneplanutvalget 23.01.19

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 23.01.19.pdf

Saksvedlegg Kommuneplanutvalget 23.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 23.01.19.pdf

Administrasjonsutvalget

Valgnemnd

Valgstyret

Valgstyret 24.01.19

Møteinnkalling Valgstyret 24.01.19.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 24.01.19.pdf

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget 18.02.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-03 Saksutredn.Regionrådet 2019-02-01. Tiltak kommunikasjon.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-04 Vedlegg Utkast til Årsmelding 2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.2 Vedtaksoppfølg. på kommunens hjemmeside.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.3 Plikt til revisjonsberetning innen 15.april.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 Følgeskriv.pdf

Kontrollutvalget 10.01.19

Innkalling til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Handlingsprogram 2018-Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Strategisk plan for Hallingdal 2017-2020. Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Vedtekter Regionrådet. Rev. 2012.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-4 Eks. Plan forv.rev. og selsk.kont. 2016-09-02.pdf

Møtereferat fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 10.01.19.pdf

Klagenemnd

Klagenemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf

Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

Referater Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

2019

Møtereferat viltnemd 28.01.2019.pdf

2018

Referat viltnemnda_2018-04-03.pdf

2017

Møtereferat 03.04.17.pdf

Møtereferat 12.06.17.pdf

2016

Møtereferat 20.01.16.pdf

Møtereferat 06.06.16.pdf

Møtereferat 04.07.16.pdf

Referat viltnemnda 08.08.16.pdf

2015

Referat viltnemnda_2015-09-21.pdf

Referat viltnemnda_2015-03-23.pdf

2014

Referat viltnemnda_2014-03-11.pdf

2013

Referat viltnemnda_2013-06-03.pdf

Referat viltnemnda_2013-02-26.pdf

2012

12-00610-3 Referat viltnemnda_2012-05-08.pdf

12-00610-2 Referat viltnemnda_2012-04-23.pdf

12-00610-1 Møte i viltnemnda_2012-01-10.pdf

Barn og unges kommunestyre

Eldrerådet 

Eldrerådet 18.02.19

Innkalling til møte i Eldrerådet 18.02.19 kl 10.pdf

Eldrerådet 14.01.19

Innkalling til ekstraordinært møte i Eldrerådet 14.01.19 kl. 10.pdf

Referat fra møte i Eldrerådet 14.01.19.pdf

Gruppeledermøter

Budsjettkonferanse

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19

Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Vedlegg til møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Referatsaker til møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.02.19.pdf

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne