Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokumenter for folkevalgte

Lovverk

Forvaltningsloven.pdf

Kommuneloven.pdf

Offentleglova.pdf

Regionalt samarbeid

Vedtekter for Regionrådet i Hallingdal.pdf

Viljeserklaring-interkommunalt-samarbeid.pdf

Reglement

Delegeringsreglement.pdf

Politisk reglement.pdf

Taushetsplikt for folkevalgte.pdf

Etiske retningslinjer.pdf

Habilitet

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner.pdf

Styringsdokument

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018 - 2021 (ekstern link)

Kommuneplan 2015-2025, bestemmelser og retningslinjer arealdel.pdf

Kommuneplan 2015-2025, planbeskrivelse arealdel.pdf

Kommuneplan 2018-2030, samfunnsdelen.pdf

Kommunal planstrategi 2016-2019.pdf

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf

Årsmelding og årsregnskap

Regnskap Nes kommune 2017.pdf

Årsmelding 2017.pdf

Regnskap 2016.pdf

Årsmelding 2016.pdf

Regnskap 2015.pdf

Årsmelding 2015.pdf

Regnskap 2014.pdf

Årsmelding 2014.pdf

Presentasjoner folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring 2015-2019 Nes kommune

Kommunens oppgaver.pdf

Kommunale og interkommunale selskaper.pdf

Adferd og omdømme.pdf

Etikk for folkevalgte.pdf

Folkevalgtopplæring.pdf

Innbyggermedvirkning og samhandling med lokalsamfunnet.pdf

Planarbeidet i Nes kommune.pdf

Økonomi og regnskap.pdf

Samarbeidstiltak i Hallingdal, oppdatert 06.02.15.pdf

Kontrollutvalg.pdf

Informasjon fra Kommunerevisjon IKS

Informasjon fra Kommunerevisjon IKS, gitt i møte i Kommunestyret 21.06.16.pdf

Informasjon fra Fylkesmannen i Buskerud

Økonomiske nøkkeltall 2017, kommunene i Buskerud.pdf

Tilstandsrapport 2016.pdf

Rapport fra KS

Nes kommune - Rapport samhandling politikk og administrasjon, utarbeidet januar 2017.pdf