Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtatte kommuneplaner

Vedtatte kommuneplaner for Nes

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og seinest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Nes kommunestyre vedtok kommunal planstrategi for denne perioden 13.09.2012.

Kommunal planstrategi  2012 for Nes kommune

Kommuneplaner

Kommuneplan - samfunnsdel (PDF)

Kommuneplanens arealdel planID 00201001

Kommunedelplan Nesbyen planID 00201201

Økonomiplan

Vedtatt økonomiplan 2013 - 2016

Energi og klimaplaner

Energi og klimaplan for Nes 

Energi og klimaplan for Nes: Handlingsplan 

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2011-2023

Landbruk

Landbruksplan for Nes 2005 - 2014

Strategisk plan for Hallingdal

Strategisk plan for Hallingdal 2013 - 2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016

Idrett og fysisk aktivitet

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 1 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 1 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016 A

Kartvedlegg 2 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 3 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 4 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Felles plan for barnehagene i Nes

Felles plan for barnehagene i Nes.pdf

Den kulturelle skolesekken

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nes kommune 2013 - 2016

Strategisk plan for kultursektoren

Strategisk plan for kultursektoren 2015-2025.