Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Nye veinavn for adressering - høring - Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd

Den 19.03.2019 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 19 nye veinavn for adressering på høring frem til 26.04.2019. Veiene ligger i disse områdene: Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd.

18-00109-80 Vedtak , 19032019, Sak 9_19, Forslag til nye veinavn for adressering i områdene 414813_1_1.pdf

18-00109-18 Nye veinavn for adressering på Søre Buhovd - anmodning om forslag til veinavn 370897_1_1.pdf

18-00109-77 Forslag til nye veinavn for adressering i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøga 412810_2_1.pdf

18-00109-77 Kart Bøgaset 2 vei 1354 - 1357 412869_1_1.pdf

18-00109-77 Kart hyttefelt Einan 3 - vei 1358 - 1364 412868_1_1.pdf

18-00109-77 Kart Natten nedre del vei 1312 og 1320 412870_1_1.pdf

18-00109-77 Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1342 412866_1_1.pdf

18-00109-77 Kart Søre Buhovd vei 1343 - 1346 412867_1_1.pdf

18-00109-77 Kart veiene 1299 til 1303 Tverrlie 3 og skitunet 412871_1_1.pdf

Dokumentene kan også sees på servicetorget.

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nes kommune innen 26.04.2019.

 

Andre kunngjøringer