Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Årsbudsjett 2020, rammetildeling/økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020,rammetildeling/økonomiplan 2020-2023, samt gebyrregulativ 2020.

Kommunestyret behandler saken i møte 12. desember 2019.

Økonomiplan 2020 - 2023.pdf

Formannskapets innstilling.pdf

Skjema 2A, etter behandling i Formannskap 26.11.19.pdf

Skjema 2B, etter behandling i Formannskap 26.11.19.pdf

Skjema 3 (kommer senere)

Satser i betalingsreglement for 2020 - Oppvekst og kultur.pdf

Gebyrregulativ for tekniske tjenester.pdf

Eventuelle merknader sendes til postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen innen 6. desember 2019.

 

Andre kunngjøringer 

Nye veinavn for adressering vedtatt i områdene Trondrudmarka og Einan

Den 29.10.2019 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nye veinavn for adressering for 2 veiparseller. Vedtaket gjelder hvilket navn de ulike veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn).

Nye veinavn for adressering vedtatt i områdene Trondrudmarka og Einan

Vedtak

Valg av navn på veiparsellene etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 10. Eventuell klage sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 02.12.2019.

Teknisk enhet