Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen planID 01201903 ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs deler av fylkesvegen i Nesbyen sentrum fra Gartnerlykkja til kryss Møllevegen.

19-00053-10 01201903 Detaljregulering gang- og sykkelveg Rukkedalsvegen - melding om offentl 456657_4_0.pdf

3040_01201903_Rp_Rukkedalsvegen_plankart_høring1_A2.pdf

Planbeskrivelse 060120.pdf

Reguleringsbestemmelser 060120.pdf

ROS-analyse 060120.pdf

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre dokumenter i saken, vil være tilgjengelig på Servicetorget i Nesbyen kommune, 3540 Nesbyen.

Merknader til kan rettes til Nesbyen kommune, 3540 Nesbyen eller e-post postmottak@nesbyen.kommune.no innen 24.02.2020

 

Andre kunngjøringer 

Oppstart av navnesak 2018/281 – Bransethaugan i Nesbyen kommune

Kartverket har reist navnesak etter «Lov om stadnamn» angående stedsnavnet Bransethaugan, som er plassert mellom Synstevatn og Lyseren seterlag, se http://norgeskart.no/ssr/ Navnesaken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte.

18-00828-3 Oppstart av navnesak 2018281 - Bransethaugan i Nes kommune 377530_1_1.PDF

Eventuelle merknader til skrivemåten eller navnets plassering sendes til postmottak@nesbyen.kommune.no eller Nesbyen kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen innen 30.03.2020.

 

Kunngjøring av omgjøringsvedtak - navnesak 2018/146 Langevasslie og Langevassenden

Kartverket har gjort omgjøringsvedtak etter lov om stadnamn for skrivemåten til følgende stedsnavn i Nesbyen kommune:

  • Langevasslie (tidligere Langvasslie)
  • Langevassenden (tidligere Langvassenden)

16-00279-3 Omgjøringsvedtak 364415_1_1.PDF

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. De som har rett til å klage kan se dokumentene som er arkivert hos Kartverket; tlf. 32 11 80 00.

Eventuell klage stiles til Klagenemda for stedsnavnsaker og sendes til Kartverket post@kartverket.no med kopi til Nesbyen kommune postmottak@nesbyen.kommune.no innen 17.02.2020.