Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og seinest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Veileder til kommunal planstrategi.pdf

I tråd med plan- og bygningslovens § 10-1 har Nes kommune startet arbeidet med ny kommunal planstrategi for perioden 2016-2019. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommuneplanutvalget har behandlet forslag til planstrategi 2016-2019 i møte 27.04.16.

Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf