Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dispensasjoner

Dispensasjoner

Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Det er plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 19 som regulerer kommunens anledning til å gi dispensasjonen.

Vil man å utføre tiltak som er i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan, må det søkes om dispensasjon. Det skal sendes inn en begrunnet søknad til kommunen. Kommunen vurderer hvem som er å anse som part i saken (naboer og regionale fagmyndigheter) og saken sendes på høring.

Etter at saken har vært til høring, skal den behandles i kommunen. Det er pbl § 19-2 som legges til grunn for vedtaket. Her er det to vilkår som begge må være oppfylt før kommunen kan gi dispensasjon:

  • Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt
  • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene

Det er verdt å merke seg at selv om begge vilkår i § 19-2 er oppfylt kan kommunen allikevel komme til at dispensasjon ikke skal gis.

Fylkesmannen i Buskerud har utarbeidet en veileder om dispensasjoner:

Fylkesmannens veileder om dispensasjoner

Fylkesmannen har kommet med presisering/endring av sin veileder til dispensasjoner i brev av 18.06.2018

Presisering og justering av innhold i dispensasjonsveileder - plan- og bygningsloven.PDF