Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Andre planer

Gjeldende planer

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020,.pdf

Kartvedlegg 1 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 1 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016 A

Kartvedlegg 2 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 3 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 4 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Beitebruksplan for Nes kommune

Beitebruksplan for Nes kommune Handlingsplan

Beitebruksplan for Nes kommune Vedlegg 1 Lover og forskrifter

Beitebruksplan for Nes kommune Vedlegg 2-6

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nes kommune 2017 - 2020

Strategisk plan for kultursektoren 2015 - 2025

Felles plan for barnehagene i Nes.pdf

Regionale planer

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Strategisk plan for Hallingdal 2013 - 2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2018-2021, vedtatt i Nes kommunestyre 13.09.18.pdf