Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vakttelefoner

Vakttelefoner  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Legevakt

116 117
Vakttelefon vei og teknisk anlegg 95 24 50 21
Vakttelefon vann/avløp 40 91 64 63
Vakttelefon veterinærvakt 32 07 46 75
Vakttelefon påkjørsel av vilt

90 96 62 61
90 51 18 89

Beredskapstelefon rovvilt 48 02 68 48

Vakttelefon psykisk helse og rusomsorg
(Betjent alle hverdager kl 08.00 – 15.30)

 40 90 92 96

Vakttelefon Botiltak

 48 12 48 87
Jordmorvakt