Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beredskap

Kriseledelsen

Kriseledelsen trer sammen ved ulykker eller katastrofer hvor bygdas innbyggere blir sterkt berørt (f.eks. flom, ras m.m.) og kan nås på mob.nr. 909 41 770.

Kommunens kriseledelse er satt sammen av ordfører, rådmann og dennes ledergruppe (Beredskaps- og kvalitetsleder, kommunalsjefer for helse/omsorg, oppvekst/kultur og teknisk) informasjonskoordinator, samt kommuneoverlege, brannsjef og politikontakt.

Rådmann er operativ leder.

Kriseledelsen har et nært samarbeid med leder for sorg- og kriseteamet og kommunens sokneprest.

Nes Kommune har et beredskapsråd som møtes en gang i året og blir ledet av ordfører.
Foruten kommunens kriseledelse består beredskapsrådet av

 • Politiet
 • Sokneprest i Nes
 • Ambulanse
 • Hallingdal Brann og redningstjeneste
 • Bane NOR
 • Mattilsynet
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Defa AS
 • Protan AS
 • Nesbyen Røde Kors
 • Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps
 • Nesbyen sanitetsforening
 • Nesbyen IL
 • Lions Club Nesbyen
 • Nesbyen Rotary
 • Nes Kommune – avd.leder kommunale bygg

Beredskapsplanen

Denne planen gjør rede for hvordan kommunen sin overordnede ledelse skal organisere seg i kriser og hvordan kommunen skal lede innsatsen sin i krisesituasjoner. Først og fremst gjør planen rede for kriser innenfor Nes Kommune sine grenser, der Nes sine innbyggere eller andre personer som oppholder seg i kommunen blir rammet.

Plan for kommunal kriseledelse.pdf

Hjemmeberedskap

Du er en del av Norges beredskap
(kampanje utarbeidet av DSB og Oslo kommune)

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

-Vi ber deg tenke gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere kan håndtere det. Vær forberedt på at du og din familie kan klare dere selv i minst tre dager, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

www.sikkerhverdag.no finner du oppdaterte råd og konkrete forslag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt. Rådene DSB gir, har vært ute på bred høring og er forankret hos aktuelle myndigheter.

*DSB = Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Kampanjen hos sikkerhverdag.no

Atomberedskap

Jodtabletter

Som et punkt under «råd om egenberedskap» står det anbefalt å gå til anskaffelse av jodtabletter. Dette fordi Norske myndigheter mener faren for atomulykker har økt.

Helsedirektoratet ber alle kommuner om å skaffe seg et lager av jodtabletter som kan motvirke kreft i skjoldbruskkjertelen etter utslipp av radioaktivitet. Dette vil være mest aktuelt for aldersgruppen 0-18 år, gravide og ammende. For mennesker over 40 år vil jodtabletter ha liten effekt.

Nes Kommune har jodtabletter på lager og vil dele ut dette dersom det skulle bli behov for det.

Jodtabletter har også kommet i salg på apoteket. Da tablettene skal tas kort tid etter en evt. ulykke anbefales det at alle husstander investerer i dette.

Jodtablettene har veldig lang holdbarhet (sammenlignes med holdbarhet på salt og sukker).

Infoark om jodtabletter fra Strålevernet.

Statens stråleverns atomberedskap


Befolkningsvarsling

Varslingssystemet gir deg beskjed om blant annet uventet vannstans

Telefonvarsling

Via UMS ServiceVarsling sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Mobil og fasttelefon

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Får jeg varsel?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager) 

http://cdm.ums.no

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsling bedrifter

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter.

Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her:

http://cdm.ums.no

Sårbare abonnenter

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen

Nes kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her:

http://cdm.ums.no

For eventuelle spørsmål kan Servicetorget kontaktes på telefon nummer 32 06 83 00

 

Nyttige linker


www.nrpa.no  (Statens strålevern)

www.dsb.no

www.sikkerhverdag.no

www.helsenorge.no

www.kriseinfo.no

www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varsel/Buskerud/Nes

www.rodekors.no/beredskap

Beredskap

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kriseledelsen i Nes kommune

Telefon: 909 41 770