Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beredskap

Beredskapsplan

Denne planen gjør rede for hvordan kommunen sin overordnede ledelse skal organisere seg i kriser og hvordan kommunen skal lede innsatsen sin i krisesituasjoner. Først og fremst gjør planen rede for kriser innenfor Nes Kommune sine grenser, der Nes sine innbyggere eller andre personer som oppholder seg i kommunen blir rammet.

Plan for kommunal kriseledelse.pdf

Viktige telefonummer

Vakttelefoner  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Legevakt

116 117

Vakttelefon vei og teknisk anlegg 952 45 021
Veterinærvakt 32 07 46 75
Påkjørsel av vilt 909 66 261
905 11 889
Beredskapstelefon rovvilt 480 26 848
Vakttelefon vann/avløp 409 16 463

Vakttelefon psykisk helse og rusomsorg
(hverdager kl. 08.00 – 20.00)

409 09 296

Jordmorvakt