Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ansatte i Nesbyen kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Nes kommune

Ansatte

Barnehage

Tandberg, Else Skogen
Tjenesteleder barnehage
Tlf: 32 06 83 00
E-post: else.tandberg@nesbyen.kommune.no

Bråten, Mette
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mette.braten@nesbyen.kommune.no

Børtnes, Gunvor
Styrer i Nesbyen barnehage
Tlf: 32 06 83 50
E-post: gunvor.bortnes@nesbyen.kommune.no

Hanserud, Anne Kari
Styrer i Briskebyen barnehage
Tlf: 32 07 16 03
E-post: anne.kari.hanserud@nesbyen.kommune.no

Lundekvam, Henrik M
Styrer i Friskussen barnehage
Tlf: 32 07 00 90
E-post: henrik.lundekvam@nesbyen.kommune.no

Skjellanger, Janne Iren
Styrer i Elvefaret barnehage
Mob: 32 07 19 50
E-post: janne.iren.skjellanger@nesbyen.kommune.no

Barneskole

Øen, Oddvar
Rektor
Tlf:  32 06 84 50
E-post: oddvar.oen@nesbyen.kommune.no

Dokk Høiberg, Maren
Leder SFO
Tlf: 409 18 182
E-post: Maren-Dokk.Hoiberg@nesbyen.kommune.no

Jorde, Gerd
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 50
E-post: gerd.jorde@nesbyen.kommune.no

Fellestjenester 

Hallingstad, Ole Jørgen
Økonomisjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ole.hallingstad@nesbyen.kommune.no

Brunborg, Hanne
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Tlf: 32 06 83 05
E-post: hanne.brunborg@nesbyen.kommune.no

Solberg, Aud Helen
Personalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Aud-Helen.Solberg@nesbyen.kommune.no

Bråten Juvhaugen, Svein Magne
Beredskaps- og kvalitetsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-postadresse: Svein-Magne.Braten@nesbyen.kommune.no

Bråten, Mette
Arkivleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mette.braten@nesbyen.kommune.no

Vissebråten, Guro
Konsulent lønn
Tlf: 32 06 83 00
E-post: guro.vissebraten@nesbyen.kommune.no

Holbek, Anita
Konsulent
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anita.Holbek@nesbyen.kommune.no

Feøy, Unni
Konsulent 
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Unni.Feoy@nesbyen.kommune.no

Rødningen, Wenke
Sekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Wenke.Rodningen@nesbyen.kommune.no

Rudkovska, Krystyna
Fagkoordinator administrativ/økonomisk programvare
Tlf: 32 06 83 00
E-post: krystyna.rudkovska@nesbyen.kommune.no

Efjestad, Bettina
Folkehelsekoordinator/ koordinator for utlånsBUA
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Bettina.Efjestad@nesbyen.kommune.no

Garthus, Geir Olav
Spesialrådgiver

Dokken, Ann Kristin
Fagarbeider, økonomi, scanning
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ann.kristin.dokken@nesbyen.kommune.no

Helse og omsorg

Rustand, Randi Karin
Kommunalsjef,  helse og omsorg
Mob: 947 83 738
E-post: randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no

Mikkelsplass, Marit
Fagutviklingssykepleier
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mmi@nesbyen.kommune.no

Høva, Borghild
Tjenesteleder, demensomsorgen
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Borghild.hova@nesbyen.kommune.no

Tvedt, Margit G.
Tjenesteleder, hjemmebasert omsorg
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Margit.Tvedt@nesbyen.kommune.no

Nørstebø, Solveig
Tjenesteleder, tjenester til utviklingshemmede
E-post: solveig.norstebo@nesbyen.kommune.no

Larsen, Ellen Kathrine Haga
Ruskonsulent
Tlf: 959 78 759
E-post: ellen.kathrine.haga.larsen@nesbyen.kommune.no

Østdal, Marianne
Spesialsykepleier
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Marianne-Espeset.Ostdal@nesbyen.kommune.no

Sundmoen, Vlasta
Saksbehandler tildelingskontoret
Tlf: 32 06 8531
Mob: 408 01 966
E-post: Vlasta.Sundmoen@nesbyen.kommune.no

Tveitan, Turid Hilde 
Saksbehandler tildelingskontoret
Mob: 408 01 964
E-post: Turid.Hilde-Tveitan@nesbyen.kommune.no

Smedsgård, Siv Aasen
Leder merkantil stab Elverhøy helsetun
Tlf. 32 06 83 00
E-post: siv.aasen.smedsgard@nesbyen.kommune.no

Kjellesvik-Grote, Magni
Sekretær, stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Magni.Kjellesvik-Grote@nesbyen.kommune.no

Solheim, Ingeborg Helene
Sekretær, stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ingeborg.helene.solheim@nesbyen.kommune.no

Helsestasjonen

Garthus, Astrid Båsen 
Ledende helsesykepleier / leder psykisk helse barn og unge
Tlf: 32 06 83 71
Mob: 409 09 267
E-post: Astrid.Garthus@nesbyen.kommune.no

Bråten, Bodil Skovhus
Helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 77
E-post: Bodil.Skovhus.Brathen@nesbyen.kommune.no 

Helberg, Gunhild Ween 
Helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 73
E-post: Gunhild-Ween.Helberg@nesbyen.kommune.no 

Høva, Hanne Holm 
Helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 74
Mob: 977 95 494
E-post: Hanne-Holm.Hova@nesbyen.kommune.no 

Myre, Marte Østenfor
Jordmor
Mob: 957 56 125
E-post: marte.myre@nesbyen.kommune.no

Legetjenesten

Høva, Nils
Kommuneoverlege/fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: nils.hova@nesbyen.kommune.no

Mauritzen, Silje
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80

Sagabråten, Ståle
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: stale.sagabraten@nesbyen.kommune.no

Hyldmo, Roger
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80

Roksvåg, Magnus Barstad
Turnuslege
Tlf: 32 06 83 00

Mohammed el-Hage
Fastlege
Trivind helsesenter
Tlf: 32 07 02 30/ 32 07 02 53

Spildrejorde, Berit
Kreftsykepleier
Mob. 915 26 074/ 32 06 83 80

Fysioterapitjenesten

Borgersen, Kai Glenn
Privatpraktiserende fysioterapeut
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Kaiglenn@hotmail.com

Bjørge, Berit
Privatpraktiserende fysioterapeut
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Berit.bjo@hotmail.no

Liahagen. Gunn Oddveig
Turnusfysioterapeut
Tlf: 901 15 036
E-post: gunn.oddveig.liahagen@nesbyen.kommune.no

Eriksen, Oda Neerbye
(I permisjon)
Kommunefysioterapeut
Tlf: 968 51 295
E-post: oda.eriksen@nesbyen.kommune.no

Sulejmanagic, Nermina
Fysioterapeut
Tlf: 409 09 254
E-post: Nermina.Sulejmanagic@nesbyen.kommune.no

Ergoterapitjenesten

Olsen, Kaja Tveito
Ergoterapeut
Tlf: 476 73 755
E-post: Kaja.Tveito@nesbyen.kommune.no

Kultur

Lysfjord, Tor-Even
Tjenesteleder kultur
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Tor.lysfjord@nesbyen.kommune.no

Bråten, Mette
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mette.braten@nesbyen.kommune.no

Øye, Linda Sofie
Biblioteksjef
Tlf: 32 06 85 00
E-post: linda-sofie.oye@nesbyen.kommune.no

Delbekk, Gro
Assistent
Tlf: 32 06 85 00
E-post: Gro.Delbekk@nesbyen.kommune.no

Holum, Harald
(Vikar)

Driftsleder Kulturhuset Banken
Tlf: 32 06 83 64
Mob: 481 05 115
E-post: Harald.Holum@nesbyen.kommune.no

Haraldset, Tore
(I permisjon)

Driftsleder Kulturhuset Banken

Rådmann

Skovly, Henrik
Rådmann
Tlf: 32 06 83 00
E-post:Henrik.Skovly@nesbyen.kommune.no

Samfunnsutvikling

Tilghman, Jan Erik
Arealplanlegger
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Jan-Erik.Tilghman@nesbyen.kommune.no

Bekkeseth, Torunn
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Torunn.bekkeseth@nesbyen.kommune.no

Kaspersen, Jeanette
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no

Næringsutvikling

Etterlid, Odd-Arild
Næringsutvikler
Tlf: 924 55 098
E-post: Odd-Arild.Etterlid@nesbyen.kommune.no

Servicetorget

Lundberg, Ingunn
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Ingunn.lundberg@nesbyen.kommune.no

Sætre, Anne
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anne.saetre@nesbyen.kommune.no

Engen, Hilde
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Hilde.engen@nesbyen.kommune.no

Krusedokken, Solveig 
Lærling
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Solveig.krusedokken@nesbyen.kommune.no 

Holum, Harald
Nettredaktør 
Tlf: 32 06 83 64
E-post: Harald.Holum@nesbyen.kommune.no

Teknisk

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anders.Halland@nesbyen.kommune.no

Åmellem, Gunn Hilde
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Gunn.hilde.amellem@nesbyen.kommune.no

Feøy, Unni
Konsulent 
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Unni.Feoy@nesbyen.kommune.no

Vann og avløp

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anders.Halland@nesbyen.kommune.no

Lilleslåtten, Guro Langslet
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Guro.Langslet-Lilleslatten@nesbyen.kommune.no

Støvik, Ole Vidar
Oppsynsmann
Mob. 952 45 021
E-post: Oppsynsmann@nesbyen.kommune.no

Blyverket, Trond
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 906 76 474
E-post: renseanlegg@nesbyen.kommune.no

Tørrisplass, Fingar
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 971 47 745
E-post: renseanlegg@nesbyen.kommune.no

Grøslandsbråten, Bjørn Tore
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 988 49 082
E-post: renseanlegg@nesbyen.kommune.no

Byggesak- oppmåling og miljø

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anders.Halland@nesbyen.kommune.no

Rukke, Heidi Margrethe
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Heidi.Rukke@nesbyen.kommune.no

Sannes, Katrine
Jord og skogbrukssjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Katrine.Sannes@nesbyen.kommune.no

Øien, Jan Børre
Oppmålingsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Jan.borre.oien@nesbyen.kommune.no

Brøto, Anne Alu
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anne-Alu.Broto@nesbyen.kommune.no

Matheson, Arnstein
Teknisk konsulent
Tlf: 32 06 83 36
Mob: 915 42 376
E-post: Arnstein.Matheson@nesbyen.kommune.no

Valdresbråten, Marie Lovise Rostad
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Marie.Lovise.Valdresbraten@nesbyen.kommune.no

Launes, Ingvild
Rådgiver
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Ingvild.Launes@nesbyen.kommune.no

Kommunal drift

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anders.Halland@nes-bu.kommune.no

Grøtjorden, Roar
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Roar.Grotjorden@nesbyen.kommune.no

Støvik, Ole Vidar
Oppsynsmann
Mob: 952 45 021
E-post: ole.vidar.stovik@nesbyen.kommune.no

Sauthon, Roger
Vaktmester skole
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 480 02 571

Vissebråten, Bjørn Olav 
Vaktmester - Elverhøy helsetun
Tlf: 32 06 83 00
Mob. 951 76 746
E-post: Bjorn.Olav.Vissebraten@nesbyen.kommune.no

Granberg, Richard
Vaktmester, administrasjonsbygg
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 409 16 431

Ungdomsskole og kulturskole

Knudsen, Petter Rød
Rektor
Tlf: 32 06 84 73
E-post: petter.rod.knudsen@nesbyen.kommune.no

Løvgaard, Stein
Rådgiver
Tlf: 32 06 84 70
E-post: stein.lovgaard@nesbyen.kommune.no

Mykkeltveit, Anne-Grethe
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 70
E-post: anne-grethe.mykkeltveit@nesbyen.kommune.no

Rønsen, Arild
Avdelingsleder kulturskolen
Tlf: 32 06 84 91
E-post: arild.ronsen@nesbyen.kommune.no