Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Er du vår nye tjenesteleder for teknisk enhet?

Beskrivelse av arbeidsstedet

Teknisk enhet i Nes kommune er plassert på Nesbyen i Hallingdal, og består av 45 medarbeidere. Avdelingen er en del av et ungt spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Enheten forvalter byggesak, private reguleringsplaner, miljø, kart og oppmåling, jordbruk og skogbruk og består av 13 ansatte.
Nes kommune er en aktiv hyttekommune, der hyttenesningen og utbygging er viktig næring i bygda. Videre er kommunen inne i en spennende tid med utvikling av nytt rettssted for Hallingdal, store investeringer innen vann og avløpssektoren. Det forutsettes at man viser stor interesse og forståelse for hva mindre kommuner har som fortrinn og utfordringer fremover i tid, samt bidrar til å bygge et attraktivt tjenestetilbud.

Hva søker vi?

En resultatorientert leder, der service og kommunikasjon vektlegges som viktige arbeidsredskap for god dialog med ansatte, politikere og utbyggere. Vi ønsker også at du kan bidra til videreutvikling om implementering i fremtidens løsninger for selvbetjening, kommunikasjon og saksbehandling. Enheten jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Tjenesteleder må kommunisere godt og ha god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet. Vi legger stor vekt på dokumenterte lederegenskaper, evne til lagspill og til å skape arbeidsglede og resultater. Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver
Lede følgende fagområder:

 • Byggesaksforvaltning
 • Miljøforvaltning
 • Utslippsforvaltning av spredt avløp
 • Kart, oppmåling og geodata
 • Jord/skogbruk
 • Prosjekter relatert til avdelingen

Det tas videre forbehold om at oppgaver knyttet til reguleringsplan- og kommuneplanarbeid helt eller delvis kan legges til stillingen. Forbeholdet skyldes prosess vedr. omorganisering.

Egenskaper

 • Kunne lede kunnskapsmedarbeidere
 • Vi vil legge vekt på at du har et godt juridisk skjønn og evne til å forstå rollen i en politisk styrt organisasjon
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • Være strukturert og ryddig med god gjennomføringsevne
 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Takle høyt tempo og komplekse oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med ledererfaring og tidligere erfaring med å ha personalansvar.
 • Tidligere erfaring med økonomiansvar, herunder god økonomiforståelse
 • Minimum 3- årig universitets- eller høyskoleutdanning innen ingeniør/ tekniske fag, arkitekt, juridiske fag, ledelse eller andre relevante emner
 • Erfaring fra plan- og bygningsloven, primært byggesak og plandelen
 • Gode kunnskaper om relevant regelverk, herunder forvaltningsloven
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller privat sektor
 • God kompetanse på bruk av ulike datasystemer
 • God samarbeidsevne, evne til å jobbe selvstendig samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling
 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning

Kontaktperson

Nærmere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte Kommunalsjef Anders Halland, tlf. 412 70 540 eller anders.halland@nes-bu.kommune.no
Unntatt offentlighet må begrunnes!

Nes kommune  praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes til

Nes kommune v/ Teknisk enhet
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen
evt. På mail: postmottak@nes-bu.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.
Søknadsfrist 14.12.2018
Utlyst dato 27.11.2018

 Vår ref: Tjenesteleder teknisk enhet

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Helse og omsorg i Nes kommune.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe kommunalsjef Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no