Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Startlån

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Geir Garthus

Tittel: Spesialrådgiver

Telefon: 32068300

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Hvem kan få startlån?

 • økonomisk vanskligstilte husstander
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • personer med funksjonshemming
 • flyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag (også personer som ikke er norske statsborgere kan søke)

Hva kan startlånet brukes til?

 • kjøp av ny eller brukt bolig -det mest vanlige er at privat bank finansierer deler av boligen
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
 • til utbedring
 • til tilpassing ved nedsatt funksjonsevne
 • bygging av bolig
 • til toppfinansiering

Hva må til for å få lån?

Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler til livsopphold.

 • boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivå på stedet der du skal bo
 • en hovedregel er at boligen ligger i kommunen som gir lån

Boligtilskudd

Ordningen gjelder også for boligtilskudd til etablering i egen bolig.

Informasjon fra Husbanken

Elektronisk søknad på startlån

Husbanken har utviklet en ny elektronisk løsning for startlån og tilskudd som gjør det enklere å søke. Tjenesten ble lansert som pilotprosjekt i sju kommunar 1.februar i år. Fra 4.mai ble den tilgjengelig for alle kommunene i landet.

Søkadsskjema

Informasjon fra husbanken
Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

Søknadskjema