Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Logopedtjeneste

Individuell hjelp og veiledning til mennesker som har språk- og talevansker,- barn, unge og eldre.

Nes kommune har ikke egen logoped og kan ikke gi tilbud om behandling. Bruker må ha henvising fra lege før behandlingen starter. Henvisingen kan ikke dateres tilbake.

Logoped til voksne

Fastlege skriver henvisning, pasienten tar kontakt med privatpraktiserende logoped som vurderer om henvisningen dekkes via HELFO.

HELFO kan yte stønad til 25 behandlinger. For å få stønad til flere behandlinger må behovet dokumenteres av lege og logoped/audiopedagog. Dokumentasjonen må legges ved refusjonskravet.

Regelverket for behandling med privat logoped

Privatpraktiserende logoped

Ole Kristoffer Grimeli
Flatsjøvegen 208,  3539 Flå
Tlf. 976 77 462

Logoped til barn og unge

Henvisningen til logoped til barn og unge under 18 år må godkjennes hos HELFO før behandlingsstart.

Den enkelte logoped og audiopedagog skal selv vurdere om vilkåra for stønad fra HELFO er oppfylt før behandlingen starter.

HELFO kan yte stønad til 25 behandlinger. For å få stønad til flere behandlinger må det for barn under 18 år sendes inn en ny søknad til Helfo med begrunnelse fra lege og logoped.

Henvendelser og spørsmål kan rettes gjennom helsestasjonen, barnehage og skole.