Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjelpemidler

Varig utlån  

Kontakt servicetorget for videreformidling til ergoterapeuten i kommunen. Ergoterapeuten vil avklare behov og være behjelpelig med å begrunne en søknad som sendes til Hjelpemiddelsentralen i Buskerud.

Syn og hørsel krever spesiell utredning og behandlingshjelpemiddel må søkes av lege.

På NAVs nettsider kan du lese mer om hva du kan få hjelp til.

Tjenesten er gratis.

Korttidsutlån

Kontakt ekspedisjonen på Elverhøy.

Det er kommunen som har ansvaret for kortvarig utlån av tekniske hjelpemidler. 

Eksempler på hjelpemidler kan være toalettforhøyere, toalettstoler, rullestoler, dusjkrakker og rollatorer. Det lånes ikke ut småhjelpemidler som for eksempel gripetenger, strømpepåtrekkere og puter.

Lån av hjelpemidler er gratis. Transport av hjelpemidler koster kr 150,- pr. tur.

Krykker

Krykker kan lånes  mot et depositum hos Nesbyen legesenter .

Ekspedisjonen på Elverhøy helsetun selger  krykker.