Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi

Den kommunale og private fysioterapitjenesten dekker alt fra fysioterapi i institusjon, hjemmene, omsorgsbolig/avlastningsbolig, institutt, skolene, barnehagene og helsestasjonen.

Kommunefysioterapeuten tilbyr gravide fysioterapi og ved behov undersøkelse/ motorisk testing av barn i forbindelse med skolestartundersøkelsen.

Behandling foregår etter henvisning fra lege, og brukere tar direkte kontakt med instituttet for timebestilling.

Ved behov for vurdering/veiledning, kan henvendelse til kommunefysioterapeuten komme direkte fra helsestasjon, barnehage eller skole.

Ergoterapi

Målet med ergoterapi er å muliggjøre aktiviteter, som gir mening for det enkelte menneske og som er nødvendig for å kunne delta i hverdagen og samfunnslivet.
Ergoterapeuter kan tilby trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging i hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler.

 Ergoterapeuter har også et mål om å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Ergoterapitilbudet i kommunen omfatter hjemmebesøk og vurdering av bolig, hjelpemiddelformidling, finmotorisk kartlegging og trening for barn, og rehabiliterende tiltak for pasienter ved rehabiliteringsavdelingen på Elverhøy.

Fysioterapi og ergoterapi

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Oda Neerbye Eriksen

Tittel: Kommunefysioterapeut

Telefon: 968 51 295

Kontaktperson: Kaja Tveito Olsen

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 476 73 755