Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vær obs på bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med brannvesenet.

Vi anbefaler å bruke etablerte godkjente bålplasser der det finnes.

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det iverksettes sikkerhetstiltak, og at ilden er slokket før stedet forlates.

Sjekkliste

  • Følg med på skogbrannfaren
    I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt på yr.no. Merk at det kan være store lokale variasjoner.

  • Før du tenner bål
    Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister med fare for brannspredning over store avstander (papir, bartre, lyng og lignende).

  • Vær nøye med slokkingen
    Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent. Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.