Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at alle barn og unge, uavhengig foreldrenes situasjon, skal ha like muligheter til å delta på kultur-, fritid- og ferieaktiviteter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir) administrerer tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge.
 
Målgruppen for denne tilskuddsordningen er barn, unge og deres familier som er berørt av fattigdomsproblemer, der tiltakene er rettet mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
 
Søker om tilskudd fra denne ordningen kan være offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.
 
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.
Søknadsfrist for ordningen er 13. desember 2019.
 
Frivillige organisasjoner som ønsker å søke, anbefales å sette seg godt inn i rundskrivet, veilederen og årsplanen for ordningen. Denne informasjonen kan finnes på følgende nettadresse:
 
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/
I Nes kommune er det opprettet en knutepunktfunksjon for denne tilskuddsordningen. Dette funksjonen ivaretas av Bettina L. Efjestad, folkehelsekoordinator i kommunen.
 
Knutepunktfunksjonen skal ivareta følgende oppgaver: 
  • Koordinere det frivillige og offentlige arbeidet rettet mot målgruppen.
  • Være kontaktperson for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn og unge i målgruppen.
  • Samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn og unge i lavinntektsfamilier.
  • Ha oversikt over relevante tilbud fra kommunen og fra frivilligheten.
  • Samle og dele erfaringer fra frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet.
  • Kunne gi informasjon om tilskuddsordningen. 
  • Veilede søkere i søkeprosessen.
Folkehelsekoordinatoren/knutepunktfunksjon kan kontaktes på mobil nummer 970 58 823 eller på e-postadressen bettina.efjestad@nes-bu.kommune.no