Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Radon er en naturlig forekommende gass som siver opp gjennom berggrunnen. Eksponering av for høye radonnivåer kan over tid forårsake lungekreft. I Nes kommune varierer radonforekomsten mye over små geografiske avstander. Det anbefales å måle nivåene av radon i oppholdsrom ca. hvert femte år.

For mer informasjon se:
http://mhvh.no/no/aktuelt/naa_er_det_tid_for_aa_maale_radon/