Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Du som ferdes i området må:

  • Unngå kontakt mellom hunder og kadaver av hjortevilt. Hundene kan ta med seg smitten til nye områder.
  • Ikke ta med organisk materiale fra hjortevilt (f.eks. gevir eller avføring) ut av området, det er forbudt.
  • Vaske skoene dine godt når du forlater området. Smitten kan sitte i jord, planter og lav.
  • Melde fra om syke hjortedyr og ferske kadaver av hjortedyr til Statens naturoppsyn på telefon 924 07 771/ petter.braaten@miljodir.no. Få med så nøyaktig informasjon som mulig om sted, gjerne med koordinater eller GPS-posisjon.

Les mer om skrantesjuke (CWD): http://www.hjortevilt.no/

Skrantesjuke_A4_plakat_endelig versjon.pdf