Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Redusert betaling i barnehage

Husk å søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 innen fristen 1. juni.

Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin på en barnehageplass. Beregningen gjøres på grunnlag av husholdningens samlede brutto inntekt. Dersom husstandens samlede brutto inntekt er lavere enn kr 557.333,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Dersom husstanden samlede brutto inntekt er under kr 548.000,- kan det også søkes om 20 timer gratis kjernetid. Gratis kjernetid gjelder årskullene som fyller 2,3,4 og 5 år i 2019.

Gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når på året barnet fyller år.

Søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid