Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Påkjørsel av elev før skolestart

En elev fra barneskolen ble påkjørt av et tyngre kjøretøy og fikk skader i begge beina på vei til skolen i dag. Nødetatene kom raskt til stedet. Eleven er fraktet til sykehus og foreldrene er varslet.

Skolene ivaretar de andre elevene og har lagt til rette for at de som trenger å snakke med noen får anledning til det. Helsesøster og kommuneoverlege er også tilgjengelig for dem. Teknisk sektor har hatt dialog med entreprenør om hendelsen.

Kommunens beredskapsgruppe har i henhold til våre rutiner vært samlet og har hatt en første gjennomgang av hendelsen. Kommunen vil ha en tett oppfølging av denne hendelsen videre.

Ta kontakt med kommunalsjef for oppvekst og kultur ved eventuelle spørsmål.

Kommunalsjef Hanne Brunborg
mobil 996 96 480
hanne.brunborg@nes-bu.kommune.no