Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppstart av anleggsarbeider i Stasjonsvegen i uke 31

I uke 31 starter anleggsarbeidet for utskiftning av vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) i Stasjonsvegen

Det startes ved innkjøringen til Øynan (i retning sentrum) og avsluttes ved innkjøringen til Jordeshagen til høsten.
 
Beboere i området vil måtte forvente begrenset framkommelighet og stengte veger i perioden. Det legges til rette for at folk kommer seg hjem. Kommunen vil legge ut informasjon på egne hjemmesider.
 
"Ved vannavstengninger varsles berørte beboere i god tid før avstengningen.»