Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nes best i Hallingdal!

Nes havnet på en god 44. plass i Kommunebarometeret 2018, fra Kommunal Rapport.

Nes havnet på en 44.plass i Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 24.plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet.

Kommune 2016 2017 2018
Nes 71 83 44
Hemsedal 160 117 127
Ål 52 115 188
Flå 335 225 194
Hol 229 270 345
Gol 331 354 382

Listen under viser hvor de enkelte tjenestene havnet i forhold til resten av de 425 kommunene i landet.

Grunnskole 11
Barnehage 174
Barnevern 86
Helse 18
Kostnadsnivå 329
Pleie og omsorg 160
Kultur 86
Miljø og ressurser 78
Saksbehandling 195
Sosialtjenester 114
Vann, avløp og renovasjon 216
Økonomi 344