Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturmidler 2019

Søknadsfrist for driftstilskudd, nyanskaffelser, investeringer og andre formål er 6. mai.

Søknadskjemaer og retningslinjer

  • Det er ikke søknadsskjema for tilskuddsformene «Andre formål», «prosjekt» og «startbidrag».
  • Det er ikke søknadsfrist for «prosjekt» og «startbidrag».

Søknadsfrist for «driftstilskudd», «andre formål» og «nyanskaffelser/investeringer» er senest 6. mai. Søknader som kommer inn etter denne datoen kan ikke påregne tilskudd.

Eventuell tildeling av midler til «nyanskaffelser/investeringer» og «andre formål» avgjøres på slutten av 2019.

Driftstilskudd gis kun til lag/foreninger o.a. hvor flertallet av medlemmene er barn/unge under 19 år (18 år og yngre).

Merk!: For å være aktuelle for tildeling av kulturmidler må lag/organisasjoner/sammenslutninger ha trafikksikkerhetsrutiner som del av sitt reglement/sine retningslinjer. Reglement/retningslinjer skal legges ved søknad om kulturmidler.

Søknader sendes til: postmottak@nes-bu.kommune.no eller Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen. 

Eventuelle spørsmål rettes til: tor.lysfjord@nes-bu.kommune.no eller tlf. 32 06 44 40/920 35 358.