Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kjøring til Bassengvegen

P.g.a. Bassengvegens beskaffenhet åpnes gangveger Østenforskogen/Briskebyen for trafikk.

All kjøring skal foregå på gående og syklendes premisser.

Bruk nedre gangveg for utgående trafikk og øvre for inngående trafikk.

Det er bevilget penger til oppgradering av Bassengvegen i 2018, arbeidet er planlagt påbegynt i uke 21. Vegen skal rustes opp fra der hvor forrige oppgradering sluttet frem til avkjørselen til Østenforskogen. I tillegg til opprustingen er det planlagt vegbelysning, fortau og en gangveg opp til Beinvegen.

Det vil komme nærmere opplysninger om omkjøring og lignende når arbeidet starter opp.

Ved spørsmål, kontakt oppsynsmann Ole Vidar Støvik, tlf. 95 24 50 21