Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Nes kommune har tatt en aktiv rolle i arbeidet for at barn og unge i lavinntektsfamilier skal ha gode muligheter til en aktiv fritid.

Følgende tiltak er iverksatt eller under planlegging:

  • Gratis inngang på Mortensløkka ungdomshus
  • Gratis aktivitetsuke i sommerferien
  • Kjør for livet (barnevernet er ansvarlig)
  • Moderasjonsordninger for betaling av SFO-plass (fra 1.8.19)
  • BUA – gratis utlånsordning for fritidsutstyr til barn og unge (oppstart i 2019)

I tillegg er det gratis kjernetid i barnehage for barn i alder 0-2 år, gratis bibliotektjenester og helsesøstertjenester. Andre kommunale tiltak er under vurdering.

Kommunen ønsker at frivillige organisasjoner også iverksetter tiltak og vil derfor koordinere frivillig og offentlig arbeid rettet mot denne målgruppen, slik at tiltakene kan dra nytte av hverandre. Denne knutepunktfunksjonen vil ha som formål å samle kunnskap om lokale forhold knyttet til lavinntektsfamilier, dele erfaringer og samarbeide med frivilligheten og andre. For mer faktainformasjon, se www.barnefattigdom.no og søk på Nes kommune.

Det finnes tilskuddsordninger som lag og organisasjoner kan søke på, enten via Tilskuddsportalen eller direkte på tilskuddsordninger. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) har tilskuddsmidler rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier, se mer her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfrist er 10.12.18.

Liste over tidligere tiltak de har støttet, finnes her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Se_hvem_som_har_fatt_tilskudd/Barn_og_unge/lavinntekt/

For mer informasjon, kontakt Hanne Brunborg (kommunalsjef for oppvekst og kultur), hanne.brunborg@nes-bu.kommune.no, mobil 996 96 480