Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019.

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet

Inntil ny leder for koordinerende enhet i vår kommune bli ansatt på nyåret 2019, kan Tildelingskontoret/Tjenesteleder i psykisk helsetjeneste/rusomsorg kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Kontaktpersoner:
Turid Hilde-Tveitan/ Marit Mikkelsplass
Tlf: 408 01 964/ 456 06 996