Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

LEKEPLASS

Lekeplassen nord for torget skal tiltrekke barnefamilier  til torget. Det vil være utfordringer for barn i alle aldre og oppholdsmuligheter i nær tilknytning til lekeplassen, så voksne og barn kan oppholde seg der med gode muligheter for å ha kontakt med hverandre.
Lekelementene etableres på fallmatter av gummi mens det omkringliggende oppholdsområde og “klatreskogen” etableres på gress.

Fugleredehusken
Fugleredehusken er et populært lekeelement, og kan brukes av flere barn samtidig. Husken inviterer til felles lek og samvær, og kan brukes av barn i alle aldre.

“Klatreskog”
En del av lekeplassen etableres med grønne, gresskledde småhauger. Her kan det både lekes i det bølgede landskapet, som suppleres med klatrestolper i tre, i forskjellige høyder. Småhaugene kan dessuten brukes til å “henge ut” ved, det bløte gresslandskapet inviterer til opphold.

Klatrestativ
Stativet samler flere barn i mange aldre og styrker barnas muskler og koordinasjonsevne.

VANNDYSER PÅ TORGET

Avvanning av plassen løses som i dag. Den eksisterende fontene forteller en fin historie, som vil bli videreført i den nye utforming av torget.

Meteorsteinen er en referanse til Gardnoskrateret lenger nord i kommunen og bevares. Men fontenen bearbeides slik, at den vil bestå av flere vanndyser, som hver kan sende en vannstråle opp til 2,5 meter opp i luften. Dysene er plassert i halvsirkler for å markere en sentral plass på torget.

I takt med vinden og været og menneskers bevegelser på plassen, er grupper av vanndysene aktive, gjerne en 3-4 stykker om gangen og i forskjellige høyder.

Det helt spesielle med disse vanndysene er, at de hele tiden skifter høyde og tempo, slik vil plassen bli en ny opplevelse, hver eneste gang man ser på den.

SCENE

Den eksisterende paviljongen på torget erstattes av en ny scene, som vil bli torgets nye hjerte. Scenen er fleksibel og kan til daglig brukes som sittekant og vrimleområde, og som scene ved arrangementer.

Diverse aktiviteter fra kulturhuset, biblioteket, kjøpesenteret mv. kan trekkes ut på torget, som vil omdanne plassen til en utendørs scene med plass til mange tilskuere.

Scenen vil bygges opp til nivå med eksisterende terrasse og være en forlengelse av terrassen. Sceneområdet belegges med stein som eksisterende på terrassen, og scenegulvet bekles med et tredekke, som vil fremstå som et samlende scenegulv, et “teppe” som faller ned langs scenekanten. Nivåforskjellen kan dessuten benyttes som sittekant med benker, når det ikke er aktiviteter på scenen.

Scenen vil kunne overdekkes med et lyst og lett solseil, som både kan avskjerme for vær og vind og samtidig skape et rom i rommet.