Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gang- og sykkelveg

I løpet av mai 2018 starter Statens vegvesen å bygge en gang- og sykkelveg langs Blingsmoveien, fra krysset med Vassfarvegen til Friskussen barnehage.

Vi bygger gang- og sykkelvegen parallelt med fylkesvegen, med en grønn rabatt på 3 meter.

For å gjøre plass til gang- og sykkelvegen må vi dessverre rive ett hus og en garasje på sørsiden av vegen, der Tiurvegen møter Blingsmovegen.

Både dere som går, sykler og kjører må regne med noen ulemper i anleggsperioden.

I perioder må entreprenøren sperre ett kjørefelt og av og til dirigere trafikken manuelt.

Entreprenøren har stort fokus på sikkerhet. Vi oppfordrer likevel dere som foreldre til å snakke med barna om faren med å bevege seg i nærheten av store maskiner og laste- biler. 

Anleggsarbeidene skal være ferdig i løpet av september 2018.

Kontaktpersoner

Tom Erik Koppergård,
byggeleder i Statens vegvesen,
mobil 905 62 083

Per Turhus,
prosjektleder/anleggsleder Turhus Maskin AS,
mobil. 905 92 322