Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nes kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig utløser krav om søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1 d. I tillegg må det søkes dispensasjon fra arealplanen der tomta ligger. Det er en forutsetning at man må endre bostedsadresse i folkeregisteret til den aktuelle eiendommen hvor det blir innvilget dispensasjon.

For å kunne gi tillatelse til bruksendring skal bygget ha standard tilsvarende helårsbolig (jf. byggteknisk forskrift).

For å kunne gi dispensasjon må følgende være ivaretatt:

  • Boligen skal ha innlagt strøm og vann.
  • Avløpsløsning skal tilfredsstille krav til helårsbolig.
  • Adkomst skal være vinterbrøytet og ikke være tilknyttet stengt bomveg.
  • Søknaden skal begrunnes.

Dispensasjon og tillatelse til bruksendring gis fortrinnsvis til eier/bruker av bygget for en tidsavgrenset periode eller på varig basis.

Vi ber om at de som vurderer å ta hytta i bruk til helårsbolig, tar kontakt med kommunen for en nærmere avklaring av mulighetene.