Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt 2019

Liste over eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nes kommune i 6 uker fra og med 28.02.19.

Det vises til kommunestyrets vedtak (KS-sak 80/13 ) der det er vedtatt ny alminnelig taksering med justerte grenser for eiendomsskatt i Nes kommune. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 87/18 om utligning av eiendomsskatt.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved eiendomsskattetaksering i Nes kommune.pdf

Det sendes ut egne skattesedler til alle skatteytere hvor det er registrert endringer, der ny takst og skatt fremkommer.

Liste over eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nes kommune i 6 uker fra og med 28. februar.

Eventuell klage på utskrevet skatt må sendes skriftlig til Nes kommune, Eiendomsskattekontoret, 3540 Nesbyen innen 6 uker (senest 11.04.2019).
Eiendomsskattekontoret