Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Skolene har i forståelse med kommuneoverlegen og elevens foresatte sendt ut en melding i dag til medelevene og deres foresatte.

Det står etter måten bra til med den forulykkede. Eleven har fått god behandling på Ullevål sykehus denne uka, og alt går som planlagt så langt. Det er fortsatt en god stund til eleven er ferdig behandlet på sykehuset. 

Familien, medelever og deres foresatte som har spørsmål eller trenger en samtale i løpet av helga, har fått kontaktinformasjon til helsepersonale.

Beredskapsgruppa i kommunen hadde et evalueringsmøte om ulykka i går. En del kortsiktige og mer langsiktige tiltak er iverksatt eller under planlegging etter at hendelsen skjedde:

  • Det er bestilt skilting av Esso-plassen, slik at kjøremønsteret for alle kjøretøy blir inn fra Alfarvegen og ut Rukkedalsvegen. Nettbuss og entreprenør er gjort kjent med dette.
  • Avklaringer mellom kommunen og entreprenør. Det skal ikke kjøres inn på riggplass i gitte tidsrom før og etter skoletid. Riggplassen for vann- og avløpsarbeidet skal flyttes fra Esso-plassen så snart som mulig, ny riggplass vil bli etablert et annet sted.
  • Det var møte mellom kommunen og Esso i går om  bl.a. utleievilkår knyttet til Esso-eiendommen.
  • Det skal sendes ut informasjon/påminnelser fra skolene til foresatte vedr. trafikksikkerhet.
  • Kommunens ledelse og trafikksikkerhetsgruppe vil vurdere ytterligere tiltak.

Nes står foran flere store prosjekter framover som vil innebære mye tungtrafikk gjennom sentrum. Trafikksikkerhet og hensyn til myke trafikanter må inn i planarbeidet så tidlig som mulig.