Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner våren 2019

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, er det fra mandag 8. april kl. 08.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nes

F.o.m. mandag 20. mai kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Nes, unntatt Vassfarvegen der restriksjonene oppheves etter nærmere kunngjøring.

Disse vegene er skiltet.

Mykingvegen 6 tonn
Bergheim bru – Geitsund og Bergheim bru – Berg 6 tonn
Thoenvegen og Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter 6 tonn
Alfarvegen fra Nesmoen til Smedsgården 8 tonn
Espesetvegen og Klypevegen 8 tonn
Liamarkvegen 8 tonn
Børdalsvegen 8 tonn

Andre kommunale veger med tilknytning til riks- og fylkesveger vil ha samme aksellast som disse.

Dispensasjoner:

Fritatt for restriksjoner er følgende transporter:

  • rutegående persontransport
  • mjølketransport
  • utrykningskjøretøy
  • bergingsbil
  • renovasjonsbil

Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last. 

Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen. 

Søknader sendes via Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no