Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Forberedende arbeid på Bergensbanen

  13.07.2018
  Det vil utføres forberedende arbeid på Bergensbanen, fra lørdag uke 29 til og med uke 33, mellom kl. 03 og 15.
  Les mer
 • Nes best i Hallingdal!

  05.07.2018
  Nes havnet på en god 44. plass i Kommunebarometeret 2018, fra Kommunal Rapport.
  Les mer
 • Stor skogbrannfare

  04.07.2018
  Nytt forbud mot bruk av all åpen ild. Det er innført totalforbud mot bruk av åpen ild f.o.m. onsdag 4.juli i hele Hallingdal.
  Les mer
 • Spyling av kloakkrør i Stasjonsvegen/Øynan og Jordeshagen

  04.07.2018
  Vi skal spyle kommunens kloakkrør i Stasjonsvegen, Øynan og Jordeshagen mandag 9. juli.
  Les mer
 • Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

  20.06.2018
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Søknadsfristen er 1. september 2018.
  Les mer
 • Gang- og sykkelveg

  27.04.2018
  I løpet av mai 2018 starter Statens vegvesen å bygge en gang- og sykkelveg langs Blingsmoveien, fra krysset med Vassfarvegen til Friskussen barnehage.
  Les mer
 • Vær obs på bålforbudet

  16.04.2018
  Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
  Les mer
 • Deler du brønn med naboen?

  13.04.2018
  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
  Les mer
 • Kjøring til Bassengvegen

  09.04.2018
  P.g.a. Bassengvegens beskaffenhet åpnes gangveger Østenforskogen/Briskebyen for trafikk.
  Les mer
 • Nesfjella til sentrum - Indre Torg

  27.03.2018
  Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.
  Les mer
 • Feiing og tilsyn på hytta

  12.12.2017
  I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn
  Les mer
 • Tid for radonmåling

  10.11.2017
  Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).
  Les mer
 • Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

  17.07.2017
  Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.
  Les mer
 • Digital post, er du klar til å ta imot?

  12.06.2017
  Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.
  Les mer
 • Telefonvarsling

  13.09.2016
  Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?
  Les mer
 • Snakk om spill

  07.10.2015
  Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.
  Les mer
 • Har du rom for én til?

  11.09.2015
  Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.
  Les mer
 • Radonkart for Hallingdal

  30.07.2015
  Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.
  Les mer
 • Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  02.01.2017
  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
  Les mer