Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lokaler til leie

Nes kommune har ledig lokaler etter at Apoteket er flyttet inn på Nesbyen kjøpesenter. Lokalene passer best som kontorlokaler evt. for handelsvirksomhet. Lokalene har sentral beliggenhet i sentrum samt fin profilering mot kjøpesenter og mot Rukkedalsvegen. Lokalene trenger noe oppussing før ny virksomhet etableres.

Ta kontakt for visning dersom det er av interesse.
Roar Grøtjorden, tlf. 409 06 717, e-post: roar.grotjorden@nes-bu.kommune.no eller Ole Jørgen Hallingstad, tlf. 924 63 151, e-post: ole.jorgen.hallingstad@nes-bu.kommune.no

Informasjon om erstatning ved avlingssvikt 

Til alle gårdbrukere i Nes som søker produksjonstilskudd.
Nes kommune viser til den prekære situasjonen for dyrefor og ønsker å informere om saksgangen i søknad om erstatning ved avlingssvikt. 

Les mer angående søknad her

 

Kunngjøringer

  • Vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel  2018-2030
  • Vedtatt kommuneplanens arealdel for Nes (planid 00201101)

Les mer

Skroll videre ned

Aktuelt

Tømming av søppel i Bokfinken

Tømming av søppel i Bokfinken

På grunn av gravearbeidene i Bokfinken, så vil søppelbilen ikke komme fram som vanlig.

Les mer

Hvem fortjener kulturprisen for 2018?

Hvem fortjener kulturprisen for 2018?

Kulturprisen har som formål å fremme kulturarbeid i Nes kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

Les mer

Byggeskikkprisen 2018

Byggeskikkprisen 2018

Byggeskikknemda ønsker forslag til gode kandider for tildeling av byggeskikkprisen for 2018.

Les mer

Holtegårdsbråtens legat til syke og trengende

Holtegårdsbråtens legat til syke og trengende

Legatets formål er å gi bidrag til syke og trengende i Nes kommune.

Les mer

Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Mestringstreff

Mestringstreff

Er du over 18 år og lever med helseutfordringer som påvirker hverdagen din?

Les mer

Skoleskyss

Skoleskyss

Skyssruter for skoleåret 2018/2019

Les mer

Offentlig søkerliste - Ansettelse av rådmann

Offentlig søkerliste - Ansettelse av rådmann

Offentlig søkerliste til utlyst stilling rådmann Nes kommune.

Les mer

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Nes kommune har i samarbeid med de andre Hallingdalkommunene jobbet med vannovervåkning og kartlegging av vannkvalitet i Hallingdalsvassdraget.

Les mer

Nes best i Hallingdal!

Nes best i Hallingdal!

Nes havnet på en god 44. plass i Kommunebarometeret 2018, fra Kommunal Rapport.

Les mer

Deler du brønn med naboen?

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Les mer

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal