Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nes kommune takker for juletrær!

En stor takk til Sindre Garnås og Arvid Syversen for juletrær på Indre Torg og ved Tinghuset.

Lokaler til leie

Nes kommune har ledig lokaler etter at Apoteket er flyttet inn på Nesbyen kjøpesenter. Lokalene passer best som kontorlokaler evt. for handelsvirksomhet. Lokalene har sentral beliggenhet i sentrum samt fin profilering mot kjøpesenter og mot Rukkedalsvegen. Lokalene trenger noe oppussing før ny virksomhet etableres.

Ta kontakt for visning dersom det er av interesse.
Roar Grøtjorden, tlf. 409 06 717, e-post: roar.grotjorden@nes-bu.kommune.no eller Ole Jørgen Hallingstad, tlf. 924 63 151, e-post: ole.jorgen.hallingstad@nes-bu.kommune.no

Utdeling fra Per Børtnes fond for utdanning – 2018
Styret i Per Børtnes fond for utdanning har vedtatt at det ikke blir utdeling fra fondet i 2018.
Begrunnelse for vedtaket er lav renteavkastning.

 

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2019, rammetildeling/økonomiplan 2019 – 2022

Les mer

 

Kunngjøringer

  • Vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel  2018-2030
  • Vedtatt kommuneplanens arealdel for Nes (planID 00201101)

Les mer

Skroll videre ned

Aktuelt

En Julekonsert med Chris Medina og Eirik Næss

En Julekonsert med Chris Medina og Eirik Næss

7. trinn ved Nes barneskole korer for Chris Medina og Eirik Næss, og fra Nes og Flå kulturskole stiller Mikkel Evan Hagberg Renslo som sangsolist.

Les mer

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Skolene har i forståelse med kommuneoverlegen og elevens foresatte sendt ut en melding i dag til medelevene og deres foresatte.

Les mer

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Nes kommune har tatt en aktiv rolle i arbeidet for at barn og unge i lavinntektsfamilier skal ha gode muligheter til en aktiv fritid.

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2019, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Les mer

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Astrid er over 90 år og fortsatt aktiv takkebaker. Ved siden av arbeid og stell av hus og heim har hun igjennom 55 år vært trofast takkebaker på Hallingdal museum.

Les mer

Brakker ønskes

Brakker ønskes

Nes kommune jobber med å etablere en BUA-ordning på Nes. I den forbindelse søker vi to eller flere brakker til vår «bu». Kan det være noen i Hallingdal eller i nærområdet vårt som har noe slikt stående?

Les mer

Navnekonkurranse – nytt kommunehus/tinghus

Navnekonkurranse – nytt kommunehus/tinghus

Nes kommune skal bygge nytt mellombygg som knytter sammen dagens tinghus og kommunehus.

Les mer

Påkjørsel av elev før skolestart

Påkjørsel av elev før skolestart

En elev fra barneskolen ble påkjørt av et tyngre kjøretøy og fikk skader i begge beina på vei til skolen i dag. Nødetatene kom raskt til stedet. Eleven er fraktet til sykehus og foreldrene er varslet.

Les mer

Bli med og tegn vårt nye fylkesvåpen!

Bli med og tegn vårt nye fylkesvåpen!

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Den nye fylkeskommunen trenger et fylkesvåpen, og vi inviterer alle innbyggere til å komme med forslag til hvordan fylkesvåpenet skal være.

Les mer

Tømming av søppel i Bokfinken

Tømming av søppel i Bokfinken

På grunn av gravearbeidene i Bokfinken, så vil søppelbilen ikke komme fram som vanlig.

Les mer

Mestringstreff

Mestringstreff

Er du over 18 år og lever med helseutfordringer som påvirker hverdagen din?

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Skoleskyss

Skoleskyss

Skyssruter for skoleåret 2018/2019

Les mer

Offentlig søkerliste - Ansettelse av rådmann

Offentlig søkerliste - Ansettelse av rådmann

Offentlig søkerliste til utlyst stilling rådmann Nes kommune.

Les mer

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Nes kommune har i samarbeid med de andre Hallingdalkommunene jobbet med vannovervåkning og kartlegging av vannkvalitet i Hallingdalsvassdraget.

Les mer

Nes best i Hallingdal!

Nes best i Hallingdal!

Nes havnet på en god 44. plass i Kommunebarometeret 2018, fra Kommunal Rapport.

Les mer

Deler du brønn med naboen?

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Les mer

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal