Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan 01201807 – Lyseren 7  legges ut til offentlig ettersyn.

Les mer

Høring

Nytt stedsnavn / områdenavn: Nesfjellet

Teknisk utvalg vedtok i møte den 18.06.2019 å legge ut forslag til nytt områdenavn ut på høring
frem til 12.08.2019. Lovhjemmel er «Lov om stadnamn».

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Nes kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2019-2029. Kommuneplanutvalget vedtok å legge planen ut på høring i møte 22. mai 2019 sak 4/19.

Les mer

Ordførers hjørne

Her kommer en sommerhilsen fra ordføreren! 
Her får du en oversikt over noe av det som har skjedd siden forrige "Ordførers hjørne."

Skroll videre ned

Aktuelt

Besiktigelse for eiendomsskatt

Besiktigelse for eiendomsskatt

Ønsker du å være til stede når eiendommen din skal besiktiges for eiendomsskatt?

Les mer

I skoletoppen med kompetente lærere

I skoletoppen med kompetente lærere

KOMMUNEBAROMETERET: Med enda flere kompetente lærere har Nes klatret inn på 3. plassen bak Tolga og Sirdal på Skolebarometeret.

Les mer

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

Nesbyen, Nes eller Nes i Hallingdal? Hva mener du?

Les mer

Opplev Nesbyens historie gjennom kunstnernes blikk

Opplev Nesbyens historie gjennom kunstnernes blikk

«Kunstlandskap Nesbyen» er et prosjekt som bygger på livet i Gamle Nes midt på 1800-tallet.

Les mer

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Nes kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Les mer

Aktivitetsledere

Aktivitetsledere

Nes kommune søker etter 3 aktivitetsledere til gratis aktivitetsuke for barn fra Nes 12. – 16. august.

Les mer

Spillemidler 2020

Spillemidler 2020

Høsten 2019 skal Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas. Det medfører at fristen for å melde inn anleggsprosjekter er vesentlig endret i.f.t. tidligere år.

Les mer

Momskompensasjon

Momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Les mer

Opplev kultur, vær Bizzy!

Opplev kultur, vær Bizzy!

Er du mellom 13-21 år kan du få Bizzypris på Nes kino på utvalgte filmer.

Les mer

Bålforbud

Bålforbud

Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.

Les mer

Nesbyen får nasjonal attraksjon

Nesbyen får nasjonal attraksjon

Sykkel og tursti til 11 MNOK fra 1100 moh til sentrum. Stor milepel for utvikling av Nesbyen

Les mer

Skal DU arrangere noe i Nesbyen sentrum i 2019?

Skal DU arrangere noe i Nesbyen sentrum i 2019?

I så fall ber vi deg informere Nes kommune.

Les mer

Aksellastrestriksjoner våren 2019

Aksellastrestriksjoner våren 2019

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, er det fra mandag 8. april kl. 08.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nes

Les mer

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Vi har markering hvert andre år og denne gangen hadde vi 9 jubilanter som feiret 25 år, og 3 jubilanter med 40 års fartstid.

Les mer

Høye strømregninger?

Høye strømregninger?

Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal – Helt gratis!

Les mer

Ungdomslos

Ungdomslos

Ungdomslosen er et tilbud for elevene på Nes Ungdomsskole; for å øke trivsel på skole, for å øke mestringsfølelse og for å forebygge fravær.

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nes kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Les mer

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Nes kommune har tatt en aktiv rolle i arbeidet for at barn og unge i lavinntektsfamilier skal ha gode muligheter til en aktiv fritid.

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2019, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Les mer

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Skolene har i forståelse med kommuneoverlegen og elevens foresatte sendt ut en melding i dag til medelevene og deres foresatte.

Les mer

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Astrid er over 90 år og fortsatt aktiv takkebaker. Ved siden av arbeid og stell av hus og heim har hun igjennom 55 år vært trofast takkebaker på Hallingdal museum.

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Nes kommune har i samarbeid med de andre Hallingdalkommunene jobbet med vannovervåkning og kartlegging av vannkvalitet i Hallingdalsvassdraget.

Les mer

Nes best i Hallingdal!

Nes best i Hallingdal!

Nes havnet på en god 44. plass i Kommunebarometeret 2018, fra Kommunal Rapport.

Les mer

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal