Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utspørring toppkandidater i Nes

Kulturhuset Banken
Mandag 26. august kl. 20:00

Utspørring av toppkandidater ved kommunevalget i Nes 2019.
Publikum får anledning til å stille spørsmål direkte til kandidatene.

Arrangør er Radio Hallingdal

Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan 01201807 – Lyseren 7
Detaljreguleringsplan 01201804 - Sykkelstien Syningen-sentrum

Les mer

Skroll videre ned

Aktuelt

Nytt kommunenavn - Resultat av spørreundersøkelse

Nytt kommunenavn - Resultat av spørreundersøkelse

I undersøkelsen som har vært gjennomført på kommunens hjemmeside og facebookside er det 1084 personer som har svart på undersøkelsen.

Les mer

Besiktigelse og oppmåling av eiendommer

Besiktigelse og oppmåling av eiendommer

Kommunen jobber nå med besiktigelse og oppmåling av eiendommer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen.

Les mer

Oppstart av anleggsarbeider i Stasjonsvegen i uke 31

Oppstart av anleggsarbeider i Stasjonsvegen i uke 31

I uke 31 starter anleggsarbeidet for utskiftning av vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) i Stasjonsvegen

Les mer

I skoletoppen med kompetente lærere

I skoletoppen med kompetente lærere

KOMMUNEBAROMETERET: Med enda flere kompetente lærere har Nes klatret inn på 3. plassen bak Tolga og Sirdal på Skolebarometeret.

Les mer

Opplev Nesbyens historie gjennom kunstnernes blikk

Opplev Nesbyens historie gjennom kunstnernes blikk

«Kunstlandskap Nesbyen» er et prosjekt som bygger på livet i Gamle Nes midt på 1800-tallet.

Les mer

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Nes kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Les mer

Spillemidler 2020

Spillemidler 2020

Høsten 2019 skal Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas. Det medfører at fristen for å melde inn anleggsprosjekter er vesentlig endret i.f.t. tidligere år.

Les mer

Momskompensasjon

Momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Les mer

Opplev kultur, vær Bizzy!

Opplev kultur, vær Bizzy!

Er du mellom 13-21 år kan du få Bizzypris på Nes kino på utvalgte filmer.

Les mer

Bålforbud

Bålforbud

Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.

Les mer

Nesbyen får nasjonal attraksjon

Nesbyen får nasjonal attraksjon

Sykkel og tursti til 11 MNOK fra 1100 moh til sentrum. Stor milepel for utvikling av Nesbyen

Les mer

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Vi har markering hvert andre år og denne gangen hadde vi 9 jubilanter som feiret 25 år, og 3 jubilanter med 40 års fartstid.

Les mer

Høye strømregninger?

Høye strømregninger?

Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal – Helt gratis!

Les mer

Ungdomslos

Ungdomslos

Ungdomslosen er et tilbud for elevene på Nes Ungdomsskole; for å øke trivsel på skole, for å øke mestringsfølelse og for å forebygge fravær.

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nes kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2019, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Les mer

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Astrid er over 90 år og fortsatt aktiv takkebaker. Ved siden av arbeid og stell av hus og heim har hun igjennom 55 år vært trofast takkebaker på Hallingdal museum.

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Nes kommune har i samarbeid med de andre Hallingdalkommunene jobbet med vannovervåkning og kartlegging av vannkvalitet i Hallingdalsvassdraget.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal