Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Svøm langt 2019

SVØM DEG TIL ALBANIA

Du kan registrere dine svømte meter via www.svomlangt.no – du oppretter egen bruker og registrerer svømte meter fortløpende inne på din side.

 

ADRESSERING - navnesaker

  • Forslag til nye veinavn for adressering – Einan, Natten og Tverrlie
  • Vedtak om omadressering i Natten og Tverrlie

Les mer

Tilskudd til friluftsliv

Tilskuddsordninger til friluftslivstiltak i 2019.

Mange lag og foreninger i Nes bidrar til å legge til rette for friluftslivet. Det kan være mulig å støtte til noen av  disse prosjektene. Informasjon fra Buskerud fylkeskommune kan du lese her

Bygningsvern

Søknadsverksted 29. og 30. januar

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Buskerud bygningsvernsenter inviterer til informasjonskveld om hvor og hvordan du kan søke om tilskudd.

Invitasjon til søknadsverksted.pdf 

Skroll videre ned

Aktuelt

Temakveld - Inkludering og mobbing

Temakveld - Inkludering og mobbing

Invitasjon til temakveld i Kulturhuset Banken for foreldre/foresatte i barnehage og grunnskole i Nes kommune

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Hva er terrorisme? Kan kampen mot terror vinnes?

Hva er terrorisme? Kan kampen mot terror vinnes?

Nesbyen Rotary klubb inviterer til åpent foredrag om terrorisme v/ Sondre Lindahl

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nes kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Les mer

Anleggsvirksomhet i Steinmogutu

Anleggsvirksomhet i Steinmogutu

De kommunale vann og avløpsledningene i området fra gangstien over Rukkedøla til nedkjøringen til Hallingdal Kraftnett i Steinmogutu skiftes nå ut.

Les mer

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Inkludering av barn og unge - Nes kommune

Nes kommune har tatt en aktiv rolle i arbeidet for at barn og unge i lavinntektsfamilier skal ha gode muligheter til en aktiv fritid.

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2019, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Les mer

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Alvorlig ulykke vedr. elev på Nes – en oppdatering

Skolene har i forståelse med kommuneoverlegen og elevens foresatte sendt ut en melding i dag til medelevene og deres foresatte.

Les mer

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Kulturprisen for 2018 går til Astrid Lindahl

Astrid er over 90 år og fortsatt aktiv takkebaker. Ved siden av arbeid og stell av hus og heim har hun igjennom 55 år vært trofast takkebaker på Hallingdal museum.

Les mer

Brakker ønskes

Brakker ønskes

Nes kommune jobber med å etablere en BUA-ordning på Nes. I den forbindelse søker vi to eller flere brakker til vår «bu». Kan det være noen i Hallingdal eller i nærområdet vårt som har noe slikt stående?

Les mer

Påkjørsel av elev før skolestart

Påkjørsel av elev før skolestart

En elev fra barneskolen ble påkjørt av et tyngre kjøretøy og fikk skader i begge beina på vei til skolen i dag. Nødetatene kom raskt til stedet. Eleven er fraktet til sykehus og foreldrene er varslet.

Les mer

Mestringstreff

Mestringstreff

Er du over 18 år og lever med helseutfordringer som påvirker hverdagen din?

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Nes kommune har i samarbeid med de andre Hallingdalkommunene jobbet med vannovervåkning og kartlegging av vannkvalitet i Hallingdalsvassdraget.

Les mer

Nes best i Hallingdal!

Nes best i Hallingdal!

Nes havnet på en god 44. plass i Kommunebarometeret 2018, fra Kommunal Rapport.

Les mer

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal