Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Septik

Septiktømming

Septiktømming på vegne av Nes kommune 

Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi Næringspark 31
3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10
e-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no
Web: www.hallingdalrenovasjon.no/

Tømming utover vanlige rutiner

Miljøservice AS
6783 Stryn. 
Tlf. 57 87 46 66
Vakttelefon 48 89 41 57
e-post: miljoservice@septik24.no
Web: www.septik24.no

Lover og retningslinjer

Forurensingsloven

Forskrift for tømming av slamavskillere

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for septiktjenestene. Gebyrene skal ikke overstige de kostnader kommunen har for tjenesten.

Avgifter og gebyrer